Once more…Jasmine U ( by me )

16 Jan

1 lần nữa đau thương mù lòa , tự hỏi đến bao giờ mới thoát khỏi …

Dù sao mình sẽ chỉ làm nốt cái vid này thau . Lần cuối cho đời….

Loạn đến độ chẳng căn đúng nhạc ‘.’…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: