Thổ tử tiên sinh, cấm làm bậy = ))

1 Jun

This slideshow requires JavaScript.

.

Thổ nhi thần ôm cây đợi …thỏ =○#

.
.
.

Thổ nhi thần muôn đời ..làm thụ
>﹏<

Advertisements

2 Responses to “Thổ tử tiên sinh, cấm làm bậy = ))”

  1. Mặc Gia June 2, 2011 at 9:37 am #

    Vì bạn Ue đã share một cách rất là nhiệt tình nên mình yêu bạn quá đi mất >___~~~~~~~~

    Hãy tiếp tục share nha tềnh yêu :”>~

    .Minh Hiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: