Love in Love

Vid làm tặng Kim Jae [ chih xác là YJ LOL~] chúc pợn nhỏ Kim mãi dừng ở tuổi 20 [ nghĩa là ko có già thêm nữa ‘.’…] Luôn tốt như thế , synh đẹp như thế & giỏi [làm trò ] như thế ..XD~

26.1 ~ Luv Kim Jae ~

Advertisements

One Response to “Love in Love”

  1. Hà Ngư April 27, 2013 at 6:41 pm #

    Trời ơi thì ra là chung tình yêu KJJ và ship YJ ~
    Đồng môn ~ Đồng môn kìa ~ *ôm ôm*

    Keke… So nice to meet you ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: